Vrati se na vrh

10/10/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 60. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 10.10.2019. godine, održana je 60. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekata Telekom Srbija a.d. Beograd, Republika Srbija i Javne medijske ustanove Radio Televizija Srbije, a zbog sprječavanja, ograničavanja i narušavanja tržišne konkurencije u smislu člana 4. stav 1. tačka a), b), c), d) i e) i člana 10. stav 2. tačka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu privrednih subjekata Telemach d.o.o. Sarajevo i Trion Tel d.o.o. Banja Luka, radi pojedinačnog izuzeća od zabrane sporazuma.

Mišljenje po Zahtjevu Općine Zavidovići o postojanju zabranjenih konkurencijskih djelovanja.

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Akcionarsko društvo za osiguranje „GRAWE“ Banja Luka za davanje mišljenja o obavezi podnošenja prijave koncentracije.

 
Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Nacrt – PROGRAM RADA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA…

Sljedeći

MIŠLJENJE po Zahtjevu Općine Zavidovići, Ul. Safvet bega Bašagića bb,…

post-bars