Vrati se na vrh

28/11/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 62. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 28.11.2019. godine, održana je 62. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Rješenje kojim se odobrava povrat novčanih sredstava Federalnom ministarstvu zdravstva, u iznosu od 25.000,00 KM uplaćenih na ime novčane kazne i troškova postupka uplaćenih privrednom subjektu Zdravstvena ustanova Poliklinički centar „SANASA“, Sarajevo u iznosu od 1.780,00 KM, po rješenju Konkurencijskog vijeća od 07.06.2018. godine, po presudi Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 3 U 029045 18 U od 18.10.2019. godine.

Zaključak kojim se obustavlja postupak po Prijavi namjere koncentracije koja je podnesena od strane privrednog subjekta Mtel a.d., Bosna i Hercegovina, zbog odustajanja podnosioca Prijave.

Mišljene na Nacrt odluke o jedinstvenim minimalnim proračunskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozače Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine.

Istim je utvrđeno da Nacrt odluke nije usklađen sa Zakonom o konkurenciji, s obzirom na odredbe Nacrta odluke kojima se propisuje minimalna cijena, odnosno kojima se utvrđuju minimalni proračunski elementi vrijednosti nastavnog časa iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozača što predstavlja zabranjeno konkurencijsko djelovanje iz člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Venera d.o.o. Banja Luka u vezi sa postupanjem Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, po pitanju ograničavanja uvoza roba koje se dalje prodaju na teritoriju Bosne i Hercegovine, u skladu sa Uputstvom o privremenoj zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu afričke svinjske kuge iz Republike Srbije.

Mišljenje po Zahtjevu fizičkog lica Ivana Ćalete o obavezi prijavljivanja preuzimanja većinskog udjela u privrednom subjektu GPR MEDIA d.o.o. Sarajevo od sadašnjeg vlasnika privrednog subjekta OBN JV B.V. Amsterdam.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

O B A V J E Š T E NJ…

Sljedeći

Obavještenje o Prijavi koncetracije “BH Telecom” – “Raiffeisen Bank” –…

post-bars