Vrati se na vrh

28/05/2020

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 69. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 28.05.2020. godine, održana je 69. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno slijedeće:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu prevoza putnika u autobuskom saobraćaju u Bosni i Hercegovini, koja je nastala sticanjem kontrole privrednog subjekta Sejari d.o.o. Sarajevo nad privrednim subjektom Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo. Rješenjem je utvrđeno da privredni subjekt Sejari d.o.o. Sarajevo nije podnio Prijavu koncentracije u Zakonom predviđenom roku, u smislu člana 16. stav (1) Zakona o konkurenciji. Radi nepodnošenja Prijave koncentracije u Zakonom predviđenom roku izriče se novčana kazna privrednom subjektu Sejari d.o.o. Sarajevo u iznosu od 20.000,00 KM.

Rješenje kojim se utvrđuje da je privredni subjekt „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, zloupotrijebio dominantan položaj na tržištu distribucije toplotne energije u Gradu Tuzla, primjenom člana 29. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije broj: 01-5439-2010/II-VNR-1 od 05.01.2010. godine kojim su propisani uslovi izdvajanja tarifnog kupca iz toplotnog sistema kao i obaveza plaćanja svih troškova osim troškova energije za tarifne kupce kojima je odobreno izdvajanje iz toplotnog sistema što predstavlja uslovljavanje drugoj strani da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji. Naloženo je privrednom subjektu, „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla da u predviđenom roku izmijeni član 29. Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije broj: 01-5439-2010/II-VNR-1 od 05.01.2010 godine na način da se odredbe istog usklade sa Zakonom o konkurenciji. Također je izričena novčana kazna privrednom subjektu „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, zbog kršenja odredbi iz člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji, utvrđene u tački 1. ovog Rješenja, u visini od 20.000 KM, u skladu sa odredbom člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, koju je dužan platiti u roku od 15 (petnaest) dana od prijema ovog Rješenja.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Logosoft d.o.o. Sarajevo protiv privrednih subjekata United Media S.a.r.l., Luksemburg i Sport Klub d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Rješenje po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv…

Sljedeći

RJEŠENJE o ocjeni dopuštenosti koncentracije privrednih subjekata Sejari d.o.o. Sarajevo…

post-bars