Vrati se na vrh

09/12/2020

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 76. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 20.11.2020. godine, održana je 76. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja bankarskih usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine kojom privredni subjekt Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Republika Slovenija, kupovinom većinskog paketa dionica, stiče kontrolu nad privrednim subjektom Komercijalana banka a.d. Beograd, Republika Srbija, u smislu člana 12. stav (1) tačka b) pod 1) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta Premium osiguranje a.d. Banja Luka protiv Udruženja Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji na relevantnom tržištu usluga izdavanja međunarodne potvrde o osiguranju (zelene karte) na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao neosnovan.

Zaključak kojim se obustavlja postupak po Zahtjevu privrednog subjekta UNI-EXPERT d.o.o. društva sa ograničenom odgovornošću za informatiku, edukaciju i trgovinu Sarajevo protiv Federalnog štaba civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.

Zaključak kojim se pokreće postupak po zahtjevu privrednih subjekata: Bosanska knjiga d.o.o. Sarajevo, Nova Dječija knjiga d.o.o., Sarajevo i Sarajevo Publishing d.o.o. Sarajevo, protiv Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, radi zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak po Zahtjevu za izuzeće člana Konkurencijskog vijeća, podnesenom od strane privrednog subjekta “United Media S.a.r.l.” Luksemburg.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „Phoenix Pharma d.o.o.“ Bijeljina o obavezi prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Regulatorne…

Sljedeći

Interview with the President of the Competition Council of Bosnia…

post-bars