Vrati se na vrh

14/07/2021

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 90. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 14.07.2021. godine, održana je 90. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim se odbija Zahtjev za pojedinačno izuzeće od zabrane namjeravanih izmjena i dopuna Ugovora o partnerstvu u osiguranju koji je zaključen dana 30.09.2019. godine između privrednih subjekata „UniCredit Bank“ d.d. Mostar i „Triglav Osiguranje“ d.d. Sarajevo i namjeravanih izmjena i dopuna Sporazuma o zastupanju u osiguranju koji je zaključen dana 02.12.2019. godine između privrednih subjekata „UniCredit Bank“ a.d. Banja Luka i „Triglav Osiguranje“ d.d. Sarajevo.
Rješenje kojim se odbija Zahtjev za pokretanje postupka „Udruženja privatnih poštanskih operatera“ Sarajevo protiv privrednih subjekata JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo, Preduzeća za poštanski saobraćaj – Pošte Srpske a.d. Banja Luka i JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka a) i d) kao neosnovan.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekata „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt, kojom isti namjerava steći kontrolu nad privrednim subjektom „ERAKOVIĆ“ d.o.o. Bečej Novosadska 163, Bečej, Republika Srbija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta Landis+Gyr AG, Cham, Švicarska radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o odbijanju Zahtjeva o dozvoli izvršenja Rješenja broj: UP-15-26-10-009-23/19 podnesen od strane privrednog subjekta Telemach d.o.o. Ilidža kao neosnovan.
Zaključak kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. za izuzeće odgovornog člana Konkurencijskog vijeća Nebojše Popića u postupku koji je pokrenut Zaključkom o pokretanju postupka broj: UP-06-26-3-011-6/21 kao neosnovan.
Zaključak kojim se odbija Zahtjev privrednih subjekata „Telemach BH“ d.o.o. Sarajevo i „Nova BH“ d.o.o. Sarajevo za izuzeće odgovornog člana Konkurencijskog vijeća Nebojše Popića u postupku koji je pokrenut Zaključkom broj: UP-06-26-2-028-11/20 od 02.02.2021. godine kao neosnovan.
Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu privrednog subjekta Telekom Srbija a.d. Beograd, Republika Srbija, protiv privrednih subjekata United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, DIRECT MEDIA KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo, i NOVA BH d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se pokreće postupak po Zzahtjevu privrednog subjekta Telekom Srbija a.d., Beograd, Republika Srbija, podnesenom putem punomoćnika, protiv privrednih subjekata: Adria News S.a’ rl, bulevar Pierre Frieden 43, L-1543, Luksemburg, Adria News d.o.o. Sarajevo, i Adria News BH Production d.o.o. Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP-05-26-2-010-5/21 od 08.04.2021. godine, a po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach BH“ d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekta Arena Channels Group d.o.o. Beograd, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka a), b) i c) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu za izdavanje mišljenja Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Zenica, u vezi s nacrtom Zakona o turizmu ZE-DO kantona i usklađenosti istog, u skladu sa članom 25. stav (1) tačka f) Zakona o konkurenciji.


Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

RJEŠENJE po Zahtjevu Udruženja privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 71000…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars