Vrati se na vrh

29/05/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 91. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 29.5.2014. godine, je održana 91. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu životnog i neživotnog osiguranja u Bosni i Hercegovini, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Dioničko društvo Adris Grupa, Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, Republika Hrvatska, nad privrednim subjektom Croatia osiguranje, Miramarska 22, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, kupovinom većinskog udjela /dionica.

Predmetna koncentracija na tržištu Bosne i Hercegovine se ostvaruje preko povezanog privrednog subjekta Croatia osiguranje d.d. Ljubuški, Nikole Kordića bb, 88320 Ljubuški, koji ima registrovane djelatnosti – pružanje usluga životnog i neživotnog osiguranja.

Imajući u vidu da se djelatnosti učesnika koncentracije ne preklapaju na tržištu Bosne i Hercegovine, a da privredni subjekt Croatia osiguranje, nad kojim se kontrola stiče, obavlja usluge životnog i neživotnog osiguranja, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo kao relevantno tržištem – pružanje usluga životnog i neživotnog osiguranja u Bosni i Hercegovini.

Konkurencijsko vijeće analizom relevantnog tržišta je ocijenilo da nakon provođenja predmete koncentracije neće doći do sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije od privrednog subjekta Adris Grupa.

Rješenje – smatra se da privredni subjekt Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, Kralja Petra Karađorđevića 61-a, 78000 Banja Luka, u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljava dominantni položaj na relevantnom tržištu, u smislu člana 10. stav (2) istog Zakona.

Ovim Rješenjem je izvršena Presuda Suda Bosne i Hercegovine, od dana 10.10.2013. godine, kojom je Sud Bosne i Hercegovine uvažio Tužbu privrednog subjekta Crumb group d.o.o. Bijeljina, Kneza Ive od Semberije 4, 78300 Bijeljina, i poništio Rješenje Konkurencijskog vijeća od dana 12.10.2011. godine, te naložio Konkurencijskom vijeću ponovno rješavanje predmeta.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta MIH Internet Europe B.V., Taurusavenue 105, 2132LS Hoofddorp, Kraljevina Holandija i privrednog subjekta “PIK“ Društvo s ograničenom odgovornošću za računarske usluge, marketing i dizajn konsalting d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, radi neispunjavanja uslova, iz člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće u postupku je utvrdilo da su učesnici predmetne koncentracije ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda na svjetskom tržištu, u smislu člana 14. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji, ali nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda i udjela na relevantnom tržištu u Bosni i Hercegovini (online i offline oglašavanje i mali oglasi), u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se obustavlja postupak pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednih subjekata RTV Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, RTV Republike Srpske, Trg Republike Srpske 9, 78000 Banja Luka i RTV Federacije Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, protiv Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo radi odustajanja Podnosioca zahtjeva.

Podnosioci zahtjeva u Zahtjevu za pokretanje postupka navode da odredbe Kodeksa o izmjeni kodeksa o komercijalnim komunikacijama („Službeni glasnik BiH“ broj 78/13) donesene od Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predstavljaju zabranjeni sporazum, u smislu člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je obaviješteno dana 25.4.2014. godine da Podnosioci zahtjeva odustaju od daljeg vođenja postupka, budući da su ispunjeni njihovi zahtjevi objavljivanjem Kodeksa o izmjeni kodeksa o komercijalnim komunikacijama (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/14).

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Ljaljić turs“ d.o.o. Čelić, Ekrema Agića 113., 75246 Čelić protiv Općine Čelić, Alije Izetbegovića 60-2, 75246 Čelić i privrednog subjekta „Malikić turs“ d.o.o. Humci, Čelić, Denisa Eminovca 36., 75246 Čelić, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje na Zahtjev za davanje mišljena Regulatorne agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo na Nacrt Pravila o pružanju javnih mobilnih telefonskih usluga.

Odredbe Nacrta Pravila o pružanju javnih mobilnih telefonskih usluga se primjenjuju na operatore virtuelne mobilne mreže (MVNO) i ne primjenjuju se na pravna lica kojima je Regulatorne agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, dodijelila dozvolu za pružanje GSM usluga ili dozvolu za pružanje mobilnih usluga na univerzalnim mobilnim telekomunikacijskim sistemima (UMTS).

 

  Služba za odnose s javnošću

 Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

З А К Љ У Ч А К Пријава концентрације…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta Adris Grupa d.d.…

post-bars