Vrati se na vrh

15/09/2021

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 92. SJEDNICE KVBIH

U Sarajevu, 15.09.2021. godine, održana je 92. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je utvrđeno da je privredni subjekt JP Centralo grijanje Tuzla d.d. zloupotrijebio dominantan položaj na tržištu distribucije/snabdijevanja toplotnom energijom na području naselja Stupine B2, ul. M Maka Dizdar, Lamela C, Tuzla, onemogućavanjem naplate potrošnje toplotnee energije preko ugrađenih kalorimetara u stanovima stambene zgrade na adresi Stupine B2 ul. M Maka Dizdar Lamela C u Tuzli, što predstavlja uslovljavanje drugoj strani da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, te ograničavanje tržišta na štetu potrošača, u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji. Rješenjem je naloženo JP Centralo grijanje Tuzla d.d. da u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema ovog Rješenja omogući zaključivanje novih ugovora za potrošnju toplotne energije preko ugrađenih kalorimetara u stanovima stambene zgrade na adresi Stupine B2 ul. M Maka Dizdar Lamela C u Tuzli i da naplatu potrošenje prema ugrađenim kalorimetara na navedenoj adresi izvrši retroaktivno od 15.10.2020 godine, te da dostavi dokaze o izvršenju. Zbog kršenja odredbi iz člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji izriče se novčana kazna privrednom subjektu Centralo grijanje Tuzla d.d. zbog kršenja u visini od 40.000,00 KM (četrdeset hiljada konvertibilnih maraka), u skladu sa odredbom člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga proizvodnje i veleprodaje sladoleda i tržištu proizvodnje i veleprodaje smrznute hrane u Bosni i Hercegovini koja nastaje stjecanjem pojedinačne kontrole privrednog subjekta Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, nad privrednim subjektima Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, koja se tiče stjecanja pojedinačne kontrole nad društvima LEDO plus d.o.o., Čavićeva 1a, Zagreb, Republika Hrvatska, Industrija smrznute hrane Frikom d.o.o. Beograd, Zrenjaninski put bb, Beograd, Republika Srbija, LEDO d.o.o. Čitluk, Gospodarska zona, Tromeđa broj 1, Čitluk, Bosna i Hercegovina, IRIDA d.o.o., Petra Zrinskog 34, Daruvar, Republika Hrvatska, LEDO Jćgkrćm ćs Fagyasztott Elelmiszer Gyšrt6 ćs Forgalmazć Korldtolt Feleldssćgfl T&rsas£g, 2111 Szada, 089/3 hrsz., Mađarska, LEDO, podjetje za trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve, d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana-Črnuče, Republika Slovenija, LEDO d.o.o. Podgorica, Liješnje BB, Podgorica, Crna Gora, Ledo Sh.p.k., Obiliq, Milloshevfi, Kosovo, i ujedno stječe indirektnu kontrolu nad potpuno povezanim društvom Frikom d.o.o. Beograd, privrednim subjektom FRIKOM BEOGRAD DOOEL Cucer Sandevo, 20 no.243-a, Brazda, Chucher Sandevo, Sjeverna Makedonija, od prodavca društva Fortenova Grupa d.d., Marijana Čavića 1, Zagreb, Republika Hrvatska.
Rješenje kojim se smatra da Finansijsko-informatička agencija, Ložionička 3, Sarajevo, u skladu sa članom 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljava dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) Zakona.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Október huszonharmadika u. 18, 1117 Budimpešta, Mađarska, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA“ d.d. Ljubljana, Republika Slovenija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta „B&C KB Holding GmbH“ društvo sa ograničenom odgovornošću, Universitätsring 14, 1010 Beč, Republika Austrija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se pokreće postupak po zahtjevu privrednih subjekata Zeochem AG i Alumina d.o.o. radi produženje važenja pojedinačnog izuzeća restriktivnog sporazuma od zabrane, u smislu člana 6. stav (3) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića br. 216, 71 000 Sarajevo protiv privrednih subjekata Mtel a.d. Banja Luka,Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka, Logosoft d.o.o. Sarajevo, Igmanska 9, 71000 Sarajevo, Blicnet d.o.o. Banja Luka, Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, Telrad Net d.o.o Bijeljina, Hase 1, 76300 Bijeljina i Elta Kabel d.o.o. Doboj, Dobojske brigade bb, 74000 Doboj, Bosna i Hercegovina radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta „Adria News S.à.r.l.“, bulevar Pierre Frieden 43, L-1543, Luksemburg, za izuzeće mr. Arijane Regoda-Dražić, odgovornog člana Konkurencijskog vijeća u postupku koji je pokrenut Zaključkom o pokretanju postupka, broj: UP-03-26-3-008-8/21 od 14.07.2021. godine, kao neosnovan.
Zaključak kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Žepče, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. Zakona o konkurenciji.
Zaključak o ispravci greške u Zaključku po Zahtjevu za izuzeće člana Konkurencijskog vijeća, broj UP-05-26-1-036-127/18 od 31.08.2021. godine.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta „PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA…

post-bars