Vrati se na vrh

06/11/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 98. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, dana 6.11.2014. godine, održana je 98. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta „Ljaljić-turs“ d.o.o. Čelić,podnesen protiv Općine Čelić i privrednog subjekta „Malikić turs“ d.o.o. Humci, Čelić, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Konkurencijsko vijeće je analizom relevantnih podataka, prikupljenih tokom postupka, utvrdilo da Općina Čelić, kao ni „Malikić turs“ d.o.o., svojim postupanjem nisu zaključili zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1) tačka d) Zakona, u smislu primjene različitih uslova za identične transakcije s drugim privrednim subjektima, dovodeći ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju.

 

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za produženje pojedinačnog izuzeća od zabrane utvrđenog Rješenjem Konkurencijskog vijeća br: 01-01-26-001-11-II/2010 od 14.6. 2010. godine, podnesen od privrednog subjekta Zdravstvena ustanova – bolnica „International Medical Centres“ Banja Luka, u smislu člana 6. stav (4) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po zahtjevu Državne regulatorne komisije za električnu energiju na slijedeće Nacrte:

* Nacrt metodologije za određivanje tarifa za snabdijevanje električnom energijom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

* Nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o snabdijevanju kupaca električnom energijom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

* Nacrt odluke o izmjenama Metodologije za određivanje tarifa za snabdijevanje električnom energijom u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

Služba za odnose s javnošću

Kabinet Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Općine Čelić i…

Sljedeći

RJEŠENJE Po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Porsche BH

post-bars