Vrati se na vrh

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

U SARAJEVU, od 12. do 14. septembra 2017. godine realizirat će se trodnevna međunarodna konferencija iz oblasti konkurencijskog prava i politike pod nazivom “Competition Assessment of Laws and Regulations”. Pokrovitelj seminara je OECD-a (Organisation for Economic Cooperation and Development) sa sjedištem u Parizu, Francuska, odnosno njegov ogranak RCC (Regional Center for Competition) sa sjedištem u Budimpešti, Mađarska, a u saradnji sa Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine.

Konferenciju će otvoriti predsjednik Konkurencijskog vijeća g. Ivo Jerkić. Tom prilikom će se raspravljati o najvažnijim aspektima konkurencijskog prava i politike gdje će pored prominentnih i priznatih stručnjaka iz ove oblasti učešće uzeti predstavnici 17 zemalja i to: Albanije, Armenije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Bugarske, Hrvatske, Gruzije, Kazahstana, Kosova, Kirgistana, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Ruske Federacije, Srbije i Ukrajine.

Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća BiH

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву привредног…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o dopuštenosti koncentracije…

post-bars