Vrati se na vrh

27/12/2013

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednih subjekta ”Adria Bidco B.V.” Amsterdam, Holandija i ”Adria Bidco d.o.o” Beograd, Republika Srbija sa privrednim subjektima ”Slovenia Broadband S.á.r.l.” Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i ”Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o.” Beograd, Republika Srbija

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 05-26-2-028-92-II/10 od 17.11.2011. godine…

Sljedeći

SAOPĆENJE SA 77. i 78. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars