Vrati se na vrh

Закључак по Пријави концентрације привредног субјекта„АС ХОЛДИНГ“ д.о.о. Јелах, Индустријска зона Економија бб 74 264 Јелах – Тешањ која се односи на стицање контроле над привредним субјектом „МАК ЗАРА“ д.о.о. Вогошћа, ул. Ремзије Веје бр.10., 71320 Вогошћа, Сарајево

Prethodni

Z A K LJ U Č A K o obustavljanju…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 14. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars