Vrati se na vrh

30/11/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 14. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 30.11.2017. godine, održana je 14. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta CONTROL – H d.o.o. Mostar, podnesen protiv privrednog subjekta HERKON d.o.o. Mostar, Federalne uprave za inspekcijske poslove, i Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. Rješenjem je također odbijen Zahtjev privrednog subjekta CONTROL – H d.o.o Mostar za donošenjem Zaključka o ispravci Zaključka o pokretanju postupka, kao neosnovan.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev za pojedinačno izuzeće sporazuma, podnesenog od strane privrednog subjekta Molson Coors d.o.o. Banja Luka, u smislu člana 5. stav (1) Zakona o konkurenciji kao neosnovan.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta „AS HOLDING“ d.o.o. Jelah, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak, po Zahtjevu za pokretanje postupka od strane privrednog subjekta Ekopak – Društvo za postupanjem ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, radi donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju amabalažom i amabalažnim otpadom, u smislu člana 4. stav (1) pod b), d) i e) Zakona o konkurenciji, kojim se obustavlja postupak.

Zaključak kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti protiv Grada Zenice radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji. Također, pokreće se postupak po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o., radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnotg položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke b) i d) Zаkоnа о konkurenciji. Također, pokreće se postupak po službenoj dužnosti protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i e) Zаkоnа о konkurenciji.

Zaključak o produženju roka kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka b) i d) Zakona o konkurenciji, a koji je pokrenut po Zahtjevu privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekta „BABIĆ“ d.o.o. i privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d.

Zaključak o vještačenju kojim se određuje sudski vještak za izvođenje dokaza putem finansijskog vještačenja.

Na 14. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH su također usvojeni sljedeći interni akti:

– Srednjoročni plan rada Konkurencijskog vijeća BiH od 01.01.2018. godine do 31.12.2020. godine;
– Zbirni izvještaj o realizaciji Plana kontrolnih aktivnosti za period 01.01.-30.06.2017. godine;
– Program rada Konkurencijskog vijeća BiH za 2018. godinu.

 
Predsjednik

Ivo Jerkić

Prethodni

Закључак по Пријави концентрације привредног субјекта„АС ХОЛДИНГ“ д.о.о. Јелах, Индустријска…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars