Vrati se na vrh

11/10/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 11. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 11.10.2017. године, одржана је 11. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:
Закључак којим се одбацује Захтјев за покретање поступка Туристичке заједнице Кантона Сарајево, против Скупштине Кантона Сарјево, ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији, због стварне ненадлежности.
Закључак о одбацивању Пријава концентрације привредних субјеката Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, и Јавног предузећа „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босне“ д.д. Мостар, ради непостојања концентрације, у смислу члана 12. Закона о конкуренцији.
Закључак о покретању поступка по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта „Телемацх“ д.о.о. Сарајево против привредног субјекта „БХ Телеком“ д.д. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији.
Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву поднесеном од стране привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево против „БХ Телеком“ д.д. Сарајево ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији, на тржишту велепродајног физичког приступа мрежној инфраструктури БХ Телецома.
Закључак о покретању поступка по Захтјеву за покретањем поступка поднесеном од стране привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево, против привредног субјекта БХ Телеком д.д. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) Закона о конкуренцији и члана 9. став (1) тачке а), б), ц), е) и г) Одлуке о дефинисању категорије доминантног положаја.
Закључак о покретању поступка по захтјеву привредног субјекта Херинг д.д. Широки Бријег, поднесеном дана 10.07.2017. године против Јавног предузећа Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар, ради утврђивања постојања повреде из члана 4. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта Екопак – Друштво за поступањем амбалажним отпадом д.о.о. Сарајево против Федералног министарства околиша и туризма, ради доношења Правилника о измјенама и допунама Правилника о управљању амабалажом и амабалажним отпадом („Службене новине ФБиХ“ број 103/16), у смислу члана 4. став (1) под б), д) и е) Закона о конкуренцији.
Закључак о одбацивању пријаве концентрације привредног субјекта „Phoenix Parent Holdings Inc“ , c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc., Delaware, 19808, Сједињене Америчке Државе, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Мишљење по захтјеву привредног субјекта Бинго д.о.о., Тузла, у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације.

Мишљење по захтјеву привредног субјекта Бинго д.о.о., Тузла, за давање мишљења у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације.

Мишљење према којем Правилник о начину кориштења, реду и раду на такси стајлиштима, распореду такси возила на такси стајалиштима и критеријумима за распоред такси возила на такси стајалиштима на подручју Града Зеница, није усаглашен са Законом о конкуренцији.

 

Предсједник
Иво Јеркић

Prethodni

ЗАКЉУЧАК о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Phoenix Parent Holdings…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona…

post-bars