Vrati se na vrh

24/01/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 138.  СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 24.01.2017. године, одржана је 138. (стотинутридесетосма) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево против привредних субјеката „Тибра – Пацифиц“ д.о.о. Кисељак, „Нова Отока“ д.о.о. Кисељак, „БХ Телеком“ д.д. Сарајево и „Логософт“ д.о.о. Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке б) и д) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Агенције за јавне набавке БиХ којим се тражи оцјена да ли је тржиште електричне енергије у Босни и Херцеговини отворено за конкуренцију.

 Мишљење по Захтјеву Јавног предузећа Међународни аеродром „Сарајево“ д.о.о. Сарајево којим се тражи оцјена да ли је тржиште електричне енергије у Босни и Херцеговини отворено за конкуренцију.

Мишљење по Захтјеву Државне регулаторне комисије за електричну енергију о сагласности Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Методологије за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије, рад независног оператера система и помоћне услуге  са Законом о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине којим се тражи мишљење о усаглашености са Законом о конкуренцији Приједлога Анализе тржишта завршавања позива у индивидуалне мобилне мреже, велепродајни ниво, а у вези са дефинирањем релевантног тржишта и процјеном значајне тржишне снаге оператора на релевантном велепродајном тржишту.

На 138. сједници Конкуренцијског савјета БиХ су такође усвојени Приједлог Извјештаја о раду Конкуренцијског савјета БиХ за 2016. годину те Стратегија управљања ризицима.

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву Јавног…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu Agencije…

post-bars