Vrati se na vrh

30/05/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 3. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, 30.05.2017. године, одржана је 3. (трећа) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је одбијен Захтјев привредних субјеката Крка Фарма д.о.о. Сарајево и Крка, товарна здравил, д.д., Ново Место, Република Словенија, поднесен против Владе Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1., Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији, као неоснован. Предметним рјешењем је такођер одбијен приједлог за доношење рјешења о привременој мјери, поднесен од стране привредних субјеката Крка Фарма д.о.о. Сарајево, и Крка, товарна здравил, д.д., Ново Место, Република Словенија, поднесен против Владе Кантона Сарајево, Реиса Џемалудина Чаушевића 1, Сарајево, као неоснован.

Закључак којим је обустављен поступак покренут по Захтјеву број: 05-26-2-013-II/14 поднесен од стране привредног субјекта Telemach д.о.о. путем адвоката Лане Дељкић против привредног субјекта HD-WIN д.о.о. Београд, Република Србија.

Мишљење по Захтјеву Министарства комуникација и промета Босне и Херцеговине према којем је Коначни нацрт Уговора о оснивању прометне заједнице југоисточне Европе, од 19. децембра 2016. године усаглашен са Законом о конкуренцији.

Мишљење по заједничком захтјеву Радио-телевизије Федерације Босне и Херцеговине, Радио-телевизије Босне и Херцеговине и Радио-телевизије Републике Српске о постојању забрањеног конкуренцијског дјеловања у случају одређивања различитих висина тарифа различитим корисницима ауторских и сродних дијела и постојању злоупотребе доминантног положаја од стране колективних организација које ову тарифу одређују у склопу уговора с корисницима.

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: 04-26-3-019-7-II/16 ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији донесен по Захтјеву Приватне гинеколошке ординације „Цларус“, Поликлинике доктор Гежо, Поликлинике доктор Козарић, Поликлинике доктор Набил, и Поликлинике „Атријум“, заступани путем адвоката Мелихе Филиповић и Кенана Адемовића, а против Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево и Министарства здравства Кантона Сарајево.

Конкуренцијски савјет

Prethodni

МИШЉЕЊЕ по заједничком захтјеву Радио-телевизије Федерације Босне и Херцеговине, Радио-телевизије…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Vlade Kantona Sarajevo…

post-bars