Vrati se na vrh

23/05/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 53. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 23.05.2019. године, одржана је 53. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим се одбија Захтјев привредних субјеката Крка Фарма д.о.о. Сарајево и Крка, товарна здравил, д.д., Ново Место, Република Словенија, поднесен против Владе Кантона Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Рјешење којим се оцијењује допуштеном концентрација на тржишту велепродаје кондиторских производа у Босни и Херцеговини која настаје стицањем контроле привредног субјекта Coca-Cola Hellenic Bottling Company – Србија, Индустрија безалкохолних пића д.о.о. Београд над привредним субјектом Бамби а.д. Пожаревац, куповином већинског пакета акција.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта БИМАЛ Инвест д.о.о. Београд, Република Србија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбија се Захтјев привредних субјеката Приватне гинеколошке ординације „Цларус“, Поликлинике доктор Гежо, Поликлинике доктор Козарић, Гинеколошка ординација Амира Фрљак, Поликлинике доктор Набил, и Поликлинике „Атријум“, поднесен против против Завода здравственог осигурање Кантона Сарајево, и Министарства здравства Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Рјешење којим се одбија Пријава за ослобађање односно ублажавање новчане казне у поступку по Пријави запримљеној од стране Града Добоја за ослобађање односно ублажавање новчане казне по коначном Рјешењу Конкуренцијског савјета.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Maxima IST д.о.о. Мостар у вези заштите тржишне конкуренције и равноправног положаја на тржишту производње електричне енергије у Босни и Херцеговини.
Предсједница

Адиса Бегић

Prethodni

Rješenje po Prijavi koncentracije privrednih subjekata Coca-Cola Hellenic Bottling Company-…

Sljedeći

Rješenje po zahtjevu Grada Doboja, Hilandarska 1, 74000 Doboj za…

post-bars