Vrati se na vrh

01/07/2020

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 70. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 01.07.2020. године, одржана је 70. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојен:

Рјешење о одређивању сигнатуре, достављању поште у рад и начину потписивања аката Конкуренцијског савјета.

Правилник о интерним о процедурама стварања и евидентирања обавеза и начину потписивања финансијске документације.

Одлука о стављању ван снаге Упутства о поступању Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине у вези са пријетњом опасности по живот и здравље запослених узрокованих присутношћу вируса Covid 19.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća BiH za 2019. godinu

Sljedeći

Uputstvo o postupanju Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine u vezi…

post-bars