Vrati se na vrh

17/03/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 84. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

 У Сарајеву, 17.3.2014. године, одржана је 84. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојен:

 Закључак о продужењу рока за доношење рјешења за оцјену концентрације привредног субјекта Telemach Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево и привредног субјекта ART NET д.о.о. Кисељак, Административни пословни центар бб, 71250 Кисељак.

 Конкуренцијски свајет је на основу прикупљених података из медија и провјером исти оцијенило да постоји основи осумње да концентрација привредног субјекта Telemach Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево и привредног субјекта ART NET d.о.о. Кисељак није проведена у складу са одредбама Закона о конкуренцији, те је донијело по службеној дужности Закључак о покретању поступка оцјене предметне концентрације, дана 16.12.2013. године.

 

Служба за односе с јавношћу

 Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 04-26-2-03-100-II/12 od 06.11.2012. godine…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu advokata…

post-bars