Vrati se na vrh

28/11/2013

САОПШТЕЊЕ СА 73. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 28.11.2013. године, одржана је 73. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојен:

 

Закључак којим је одбачен Захтјев за покретање поступка привредног субјекта “Telemach” д.о.о. Сарајево против привредног субјекта „HD-VIN“ д.о.о. Београд ради утврђивања постојања забрањеног споразума, због стварне ненадлежности.

 Закључак о покретању поступка оцјене Пријаве концентрације привредног субјекта Клас д.д. Сарајево и привредног субјекта СПРИНД д.д. Сарајево.

 Поступак се покреће ради оцјене допуштености предметне концентрације, јер је Конкуренцијски савјет процијенио, на основу прелиминарне анализе тржишног учешћа, да би намјеравана концентрација могла имати за посљедицу стварање и јачање доминантног положаја учесника концентрације на тржишту пекарских производа на тржишту Кантона Сарајево, јер су учесници концентрације и прије концентрације имали заначајно појединачно учешће на релевантном тржишту.

 Закључак о покретању поступка оцјене Пријаве концентрације привредног субјекта Опреса д.д. Сарајево и привредних субјекта Духанпромет“ д.о.о. Сарајево, „Рива“ д.о.о. Тузла, „Рива“ д.о.о. Брчко, и „Riva Company“ д.о.о. Добој.

 Поступак се покреће ради оцјене допуштености предметне концентрације, јер је Конкуренцијски савјет процијенио, на основу прелиминарне анализе тржишниог учешћа, да би намјеравана концентрација могла имати за посљедицу стварање и јачање доминантног положаја учесника концентрације на тржишту продаје производа у специјализованим продајним просторима (киосцима), те ће се у поступку анализирати  релевантно тржиште Босне и Херцеговине и неких градова у којима учесеници концентрације имају значајно тржишно учешће.

 Закључак о покретању поступка по Пријави концентрације привредног субјекта Телекомуникације РС а.д. Бања Лука и привредног субјекта „Елнет д.o.o. Лккташи.

 Поступак се покреће ради оцјене допуштености предметне концентрације, јер је Конкуренцијски савјет процијенио, на основу прелиминарне анализе тржишног ућешћа да би намјеравана концентрација могла имати за посљедицу стварање и јачање доминантног положаја учесника концентрације на тржишту дистрибуције радио и ТВ програма, као и на тржишту пружања интернет услуга, те ће се у поступку анализирати релевантно тржиште Бања Луке и неких општина у којима учесници концентрације имају значајнијо тржишно учешће.

 

                                                          

                                                        Служба за односе с јавношћу

 

                                    Из канцеларије Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

PRESS RELEASE – 72nd SESSION OF THE COUNCIL OF COMPETITION…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“…

post-bars