Vrati se na vrh

Održana TAIEX-ova obuka 14 -16 oktobra 2019. godine

U Sarajevu, od 14. do 16. oktobra 2019. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, implementirana je TAIEX-ova obuka iz oblasti konkurencijskog prava i politike za državne službenike Konkurencijskog vijeća BiH.

20191016_125042 (4)

Obuku su provele gđa Justina Paulauskaitė, šefica grupe za nadzor javnih tijela iz Konkurencijskog vijeća Litvanije te gđa Irma Urmonaitė, šefica odjela za zabranjene sporazume također iz Konkurencijskog tijela Litvanije. Cilj obuke je bio dalje jačanje istražnih kapaciteta Konkurencijskog vijeća BiH kroz predstavljanje dosadašnjih iskustava iz EU, a posebno Litvanije, u vezi sa utvrđivanjem i istraživanjem kartela, kao i mehanizmima promotivnih instrumenata sa naglaskom na konkurencijska pravila u sektoru osiguranja.

20191014_094352 (2)

Prethodni

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Sljedeći

Memorandum of understanding between Slovenian Competition Protection Agency and Competition…

post-bars