Vrati se na vrh

28/11/2013

PRIOPĆENJE SA 73. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 U Sarajevu, dana 28.11.2013. godine, održana je 73. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen:

 

Zaključak kojim je odbačen Zahtjev za pokretanje postupka gospodarskog subjekta “Telemach” d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta „HD-VIN“ d.o.o. Beograd radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, zbog stvarne nenadležnosti.

Zaključak o pokretanju postupka ocjene Prijave koncentracije gospodarskog subjekta Klas d.d. Sarajevo i gospodarskog subjekta SPRIND d.d. Sarajevo.

 Postupak se pokreće radi ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije, jer je Konkurencijsko vijeće procijenilo, na temelju preliminarne analize tržišnih udjela, da bi namjeravana koncentracija mogla imati za posljedicu stvaranje i jačanje vladajućeg položaja sudionika koncentracije na tržištu pekarskih proizvoda na tržištu Kantona Sarajevo, jer su sudionici koncentracije i prije koncentracije imali zanačajne pojedinačne udjele na mjerodavnom tržištu.

 Zaključak o pokretanju postupka ocjene Prijave koncentracije gospodarskog subjekta Opresa d.d. Sarajevo i gospodarskih subjekta Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo, „Riva“ d.o.o. Tuzla, „Riva“ d.o.o. Brčko, i „Riva Company“ d.o.o. Doboj.

 Postupak se pokreće radi ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije, jer je Konkurencijsko vijeće procijenilo, na temelju preliminarne analize tržišnih udjela, da bi namjeravana koncentracija mogla imati za posljedicu stvaranje i jačanje vladajućeg položaja sudionika koncentracije na tržištu prodaje proizvoda u specijaliziranim prodajnim prostorima (kioscima), te će se u postupku analizirati mjerodavno tržište Bosne i Hercegovine i nekih gradova u kojima sudionici koncentracije imaju značajne tržišne udjele.

 Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka i gospodarskog subjekta Elnet d.o.o. Laktaši.

 Postupak se pokreće radi ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije, jer je Konkurencijsko vijeće procijenilo, na temelju preliminarne analize tržišnih udjela, da bi namjeravana koncentracija mogla imati za posljedicu stvaranje i jačanje vladajućeg položaja sudionika koncentracije na tržištu distribucije radio i TV programa, kao i na tržištu pružanja internet usluga, te će se u postupku analizirati mjerodavno tržište Banja Luke i nekih općina u kojima sudionici koncentracije imaju značajnije tržišne udjele.

                                                            

Služba za odnose s javnošću

 

   Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

PRESS RELEASE – 72nd SESSION OF THE COUNCIL OF COMPETITION…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“…

post-bars