Vrati se na vrh

03/11/2016

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 134. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 03.11.2016. godine, održana je 134. (stotinutridesetčetvrta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je utvrđeno da gospodarski subjekt Ekopak d.o.o., društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom, Sarajevo, sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju u oblasti ustupanja prava na korištenje međunarodno zaštićenog znaka „Zelena tačka“ na ambalaži/pakiranju/obilježavanju proizvoda na tržištu u Bosni Hercegovini, na način da gospodarski subjekti koji zbrinjavaju i upravljaljaju ambalažni otpad putem gospodarskog subjekta Ekopak imaju određene pogodnosti u pogledu pribavljanja i korišenja znaka ,,Zelena tačka”, dok iste pogodnosti klijentima njihovih konkurenata nisu dostupne, i time zlouporabljuje vladajući položaj primjenom različitih uvjeta za istu ili sličnu vrstu poslova sa ostalim stranama, u smislu članka 10. stavak (2) pod c) Zakona. Rješenjem se zabranjuje svako daljnjee postupanje gospodarskog subjekta Ekopak d.o.o., društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom u smislu zlouporabe vladajućeg položaja. Gospodarskom subjektu Ekopak d.o.o. je naloženo da u roku 15 (petnaest) dana od dana prijema Rješenja uskladi svoje poslovanje na način da u potpunosti odvoji djelatnost upravljanja amabalažom i ambalažnim otpadom od ustupanja prava na korištenje međunarodno zaštićenog znaka ,,Zelena tačka”, te da osigura da svi zainteresirani gospodarski subjekti imaju jednak pristup i pogodnosti prilikom ustupanja prava na korištenje znaka ,,Zelena tačka”, isključenjem dodatnih pogodnosti svojim klijentima, odnosno klijentima koji zbrinjavaju i upravljaljaju ambalažni otpad putem gospodarskog subjekta Ekopak, prilikom ustupanja prava na korištenje znaka ,,Zelena tačka”, i naj taj način omogući jednake uvjete za sve gospodarske subjekte na mjerodavnom tržištu. Rješenjem je također izrečena novčana kazna gospodarskom subjektu Ekopak d.o.o., društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom, zbog kršenja odredbi Zakona o konkurenciji, u iznosu od 6.500,00 KM (šesttisućapetstotinakonvertibilnihmaraka).

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine teškog i lakog obojenog metalnog otpada kao i tržištu prikupljanja/obrade teškog i lakog obojenog metalnog otpada u Bosni i Hercegovini koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Chiho-Tiande Group Limited, Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Veliki Kajman, Kajmanska ostrva, nad gospodarskim subjektom Scholz Holding GbmH, Essingen, Republika Njemačka kupovinom 100,0% vlasničkih udjela.

 
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

PRESS RELEASE – 133rd SESSION OF THE COMPETITION COUNCIL OF…

Sljedeći

RJEŠENJE Po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Chiho-Tiande Group Limited, Kajmanska…

post-bars