Vrati se na vrh

22/12/2016

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 137. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 22.12.2016. godine, održana je 137. (stotinutridesetsedma) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta „Bosmekni Trans“ d.o.o. Zenica, podnesen protiv grada Zenica, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b), c) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen. Rješenjem je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta „Bosmekni Trans“ d.o.o. Zenica, podnesen protiv grada Zenica, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen. Također, Rješenjem je odbijen zahtjev punomoćnika grada Zenica za naknadom troškova postupka, kao neutemeljen.

Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada uposlenika u Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine.

Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Općine Zenica podnesenog…

post-bars