Vrati se na vrh

28/02/2018

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 20. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 28.02.2018. godine, održana je 20. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je odbijen se Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv gospodarskog subjekta „BABIĆ“ d.o.o. Jablanica i gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d., Sarajevo, radi postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka b) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja nastaje na mjerodavnom tržištu pružanja usluga gradnje puteva i autoputeva u oblasti niskogradnje u Republici Srpskoj, kojom gospodarski subjekt “Kozaraputevi” d.o.o. Banja Luka, stječe 100% udjela u gospodarskom subjektu “Bijeljina put” d.o.o. Bijeljina.
Rješenje kojim je utvrđeno da Grad Zenica odredbama članka 14. stavak (3) Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem i odredbama članka 65. stavak (6), članka 65. stavak (7) i članka 68 stavak (1) Uvjeta za isporuku i preuzimanje toplotne nergije iz vrelovodne mreže (“Sužbene novine Općine Zenica” broj 7/02 i 6/13) sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu reguliranja prava na ustupanje isporuke toplotne energije u gradu Zenica, zaključivanjem takvih sporazuma kojima se druga strana uvjetuje da prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi sa predmetom sporazuma, i isti predstavlja zabranjeni sporazm iz odredbi članka 4 stavak (1) točka e) Zakona o konkurenciji.
Također, smatraju se ništavim (ex lege) posebno odredbe članka 14. stavak (3) Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem i odredbe članka 65. stavak (6) članka 65 stavak (7) i članka 68 stavak (1) Uvjeta za isporuku i preuzimanje toplotne enrgije iz vrelovondne mreže („Službene novine Opštine Zenica” broj: 7/02 i 6/13), sukladno odredbama članka 4. stavak (2) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je naloženo Gradu Zenica da odmah, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka ovog Rješenja, uskladi odredbe članka 14. stavak (3) važeće Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem i odredbe članka 65. stavak (6) , članka 65. stavak (7) i članka 68. stavak (1) Uvjeta za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže („Službene novine Općine Zenica” broj: 7/02 i 6/13), sa Zakonom o konkurenciji, te da u ostavljenom roku dostave dokaze o izvršenju istih.
Rješenjem je izrečena novčana kazna Gradu Zenica, zbog kršenja odredbi članka 4. stavak (1) točka e) Zakona o konkurenciji, utvrđenog u točki 1. ovog Rješenja, u visini od 80.727,30 KM (osamdesettisućasedamstotinadvadesetsedam i 30/100), u smislu članka 48. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je utvrđeno da je Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o., zlouporabilo vladajući položaj odredbama članka 4. stavak (1) i članka 7. stavak (1) Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj: 16090/17 od 10.10.2017. godine uvjetovanjem da druga strana prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi nemaju veze sa predmetom sporazuma, sukladno odredbama članka 10. stavak (2) točke d) Zakona o konkurenciji.
Smatraju se ništavim (ex lege) posebno odredbe članka 4. stavak 1. i članka 7. stavak 1. Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj: 16090/17 od 10.10.2017. godine sukladno odredbama članka 10. stavak (2) točke d) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je naloženo Javnom preduzeće „Grijanje“ d.o.o. da odmah, odnosno u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka ovog Rješenja uskladi posebno odredbe članka 4. stavak (1) i članka 7. stavak (1) Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj 16090/17 od 10.10.2017. godine, sa Zakonom o konkurenciji te da u ostavljenom roku dostavi dokaze o izvršenju istih.
Rješenjem je izrečena novčana kazna Javnom preduzeće „Grijanje“ d.o.o., zbog kršenja odredbi iz članka 10. stavak (2) točke d) Zakona o konkurenciji u visini od 16.830,434 KM (šesnaesttisućaosamstotinatrideset i 434/100 KM) sukladno odredbi članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo za provođenje vještačenja u predmetu pokrenutom po Zahtjevu gospodarskog subjekta “Telemach d.o.o.” protiv gospodarskog subjekta “BH Telecom d.d.” Sarajevo radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu gospodarskog subjekta “Coca-Cola HBC Srbija” d.o.o. Zemun radi pojedinačnog izuzeća od zabrane Sporazuma o ograničenjima prodavatelja i dioničara u svezi sa Sporazumom o kupovini robne marke između gospodarskih subjekata “Coca – Cola HBC Srbija” d.o.o. Zemun i “MB IMPEKS” d.o.o. Banja Luka.
Zaključak kojim je produljen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupu koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka koji je pokrenut po službenoj dužnosti protiv gospodarskog subjekta Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije “Toplane- Sarajevo” d.o.o. Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točke b) i d) Zakona o konkurenciji i protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka b) i e) Zakona o konkurenciji.
Predsjednik
Ivo Jerkić

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zaključku o…

Sljedeći

Okrugli sto za sudije Upravnog odjeljenja Suda BiH, na temu…

post-bars