Vrati se na vrh

07/05/2018

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 27. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 07.05.2018. godine, održana je 27. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je utvrđeno pojedinačno izuzeće od zabrane Sporazuma o ograničenjima prodavatelja i dioničara u svezi sa Sporazumom o kupovini robne marke između gospodarskih subjekata „Coca-Cola HBC Srbija“ d.o.o Beograd, Republika Srbija i „MB IMPEKS“ d.o.o Banja Luka, Bosna i Hercegovina, u smislu članka 4. stavak (1) i (3) i članka 5. Zakona o konkurenciji. Pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma iz ovog Rješenja utvrđuje se na vremensko razdoblje od 3 (tri) godine i važi od dana njegovog zaključenja, sukladno članku 6. stavak (5) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim je odobren povrat novčanih sredstava Federalnog ministarstva zdravstva, u iznosu od 25.000,00 KM, uplaćenih na ime novčane kazne i troškova postupka uplaćenih gospodarskom subjektu Zdravstvena ustanova Poliklinički centar „SANASA“, 71 000 Sarajevo u iznosu od 1.540,00 KM, po Rješenju Konkurencijskog vijeća broj: 06-26- 40-41-II/14 od 16.02.2016. godine.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu odredbi članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji i članka 9. stavak (1) točke a), b), c), e) i g) Odluke o definiranju kategorije vladajućeg položaja, kao neutemeljen.

Zaključak kojim je pokrenut postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta BILL COLOUR METAL d.o.o., Banja Luka, protiv gospodarskog subjekta TESLA d.d. preduzeće za proizvodnju akumulatora olovnih legura, opreme i trgovinu, Brčko, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2. točka a) i b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se obustavlja se postupak pokrenut Zaključkom o pokretanju postupka broj: 06-26-4-030-13 -II/14 dana 13.11.2014. godine, a po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane sporazuma u smislu članka 5. stavak (1) Zakona, gospodarskog subjekta „Porsche BH“, radi odustanka stranke.

Zaključak kojim se pokrеćе postupak pо zahtjevu gospodarskog subjekta Europronet Bosnia d.o.o Sarajevo, protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d., radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg dominantnog položaja iz članka 10. stavak 2) točke a) Zakona o konkurenciji.
Predsjednik
Ivo Jerkić

Prethodni

Izvješće o radu Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2017.…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o.…

post-bars