Vrati se na vrh

30/05/2017

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 3. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 30.05.2017. godine, održana je 3. (treća) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija, podnesen protiv Vlade Županije Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1., Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen. Predmetnim rješenjem je također odbijen prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od strane gospodarskih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo, i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija, podnesen protiv Vlade Županije Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo, kao neutemeljen.

Zaključak kojim je obustavljen postupak pokrenut po Zahtjevu broj: 05-26-2-013-II/14 podnesen od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. putem advokata Lane Deljkić protiv gospodarskog subjekta HD-WIN d.o.o. Beograd, Republika Srbija.

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine prema kojem je Konačni nacrt Ugovora o osnivanju prometne zajednice jugoistočne Evrope, od 19. prosinca 2016. godine usuglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Mišljenje po zajedničkom zahtjevu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine, Radio-televizije Bosne i Hercegovine i Radio-televizije Republike Srpske o postojanju zabranjenog konkurencijskog djelovanja u slučaju određivanja različitih visina tarifa različitim korisnicima autorskih i srodnih dijela i postojanju zlouporabe vladajućeg položaja od strane kolektivnih organizacija koje ovu tarifu određuju u sklopu ugovora s korisnicima.

Zaključak kojim je proljužen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: 04-26-3-019-7-II/16 radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji donesen po Zahtjevu Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Poliklinike doktor Nabil, i Poliklinike „Atrijum“, zastupani putem odvjetnika Melihe Filipović i Kenana Ademovića, a protiv Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Sarajevo i Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

МИШЉЕЊЕ по заједничком захтјеву Радио-телевизије Федерације Босне и Херцеговине, Радио-телевизије…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Vlade Kantona Sarajevo…

post-bars