Vrati se na vrh

06/02/2020

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 64. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 06.02.2020. godine, održana je 64. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno slIjedeće:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev za obnovu upravnog postupka gospodarskog subjekta „SPORT KLUB“ d.o.o. Sarajevo, u postupku koji se vodio pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine, kao neutemeljen.

Zaključak kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti protiv Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja „Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini“ radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu članka 4. stavak (2) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak po službenoj dužnosti protiv gospodarskog subjekta „EUROTERM” d.o.o Kiseljak, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i e) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Državne regulatorne agencije za električnu energiju u svezi usuglašenosti Nacrta odluke o transponiranju Uredbe o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije sa Zakonom o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama.

Mišljenje po Zahtjevu Advokatskog društva DMB legal, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, o obvezi prijave transakcije u hipotetički postavljenom slučaju, a vezano za postojanje koncentracije u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Рјешење којим се одбија Захтјев за обнову управног поступка привредног…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Državne…

post-bars