Vrati se na vrh

21/02/2020

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 66. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 21.02.2020. godine, održana je 66. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen:
Zaključak Odbacuje se Prijava koncentracije gospodarskih subjekata Volkswagen Group of America LLC i Ford AI Holdings LLC, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivate i proizvodnju prirodnog gasa “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad, Republika Srbija, radi nepostojanja koncentracije u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „Petrol“ Slovenska energetska družba d.d. Ljubljana, Republika Slovenija, radi nepostojanja koncentracije u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje о primjeni prava konkurencije na vertikalni sporazum po Zahtjevu koji je podnesen od strane … putem odvjetnice Minele Šehović, Maršala Tita 50 Sarajevo.

 

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 65. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars