Vrati se na vrh

01/07/2020

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 70. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 01.07.2020. godine, održana je 70. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen:

Rješenje o određivanju signature, dostavljanju pošte u rad i načinu potpisivanja akata Konkurencijskog vijeća.

Pravilnik o internim o procedurama stvaranja i evidentiranja obveza i načinu potpisivanja financijske dokumentacije.

Odluka o stavljanju van snage Uputstva o postupanju Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine u svezi sa prijetnjom opasnosti po život i zdravlje zaposlenih uzrokovanih prisutnošću virusa Covid 19.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

IZVJEŠTAJ O RADU KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.…

Sljedeći

Uputstvo o postupanju Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine u vezi…

post-bars