Vrati se na vrh

23/09/2020

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 73. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 23.09.2020. godine, održana je 73. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen:

Rješenje kojim se produljuje rok za postupanja po točki 2. Rješenja broj: UP 03-26-2-018-30/19 od 28.05.2020. godine gospodarskom subjektu Centralno grijanje d.d. Tuzla do 30.11.2020. godine, koji je dužan u ostavljenom roku dostaviti dokaz o izvršenju istog.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta „Hifa – Oil“ d.o.o. Tešanj, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja, za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku od dana 23.04.2020. godine pokrenutom po Zahtjevu gospodarskog subjekta Veterinarskog laboratorija „MULTI LAB“ d.o.o Tuzla, podnesenog protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku od 28.05.2020. godine pokrenutom po Zahtjevu gospodarskog subjekta Logosoft d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta United Media S.a.r.l., Luksemburg i gospodarskog subjekta Sport Klub d.o.o., Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu gospodarskog subjekta „MOZZART” d.o.o. Banja Luka protiv Ministarstva finansija Republike Srpske radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke a) i b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu gospodarskog subjekta Mtel a.d. Banja Luka protiv gospodarskih subjekata United Media S.a.r.l. Luksemburg i Sport Klub d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka b) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o odbacivanju zajedničke Prijave koncentracije gospodarskih subjekata „JP Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Srbija i „MH Elektroprivreda Republike Srpske“ Trebinje, Bosna i Hercegovina.

Mišljenje po Zahtjevu podnositelja Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo u svezi sa javnim tenderima za nabavu avio karata, te iznosima provizije iz ponuda koje dostavljaju ponuditelji na tenderima.

Mišljenje po zahtjevu Advokatskog društva dmb legal, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, za izdavanje mišljenja kojim se traži mišljenje o obvezi prijave transakcije u smislu članka 12. stavak (1) i članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu komunalnog preduzeća Komunalno a.d. Kostajnica za davanje mišljenja i preporuka na Ugovor o pružanju i korištenju komunalnih usluga sa potrošačima Općine Kostajnica.

Mišljenje po Zahtjevu Advokatskog društva sa ograničenom odgovornošću MARIĆ & Co., a sukladno sa člankom 25. točka f) Zakona o konkurenciji u svezi kršenja Zakona o konkurenciji, odnosno mišljenje o primjeni članka 4. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Udruženja sudskih tumača Republike Srpske o dozvoljenosti, odnosno pravu sujdelovanja udruge u postupku javnih nabava u Bosni i Hercegovini, sa aspekta tržišne konkurencije.
Odluka o usvajanju Plana javnih nabava roba i usluga u Konkurencijskom vijeću BiH za 2020. godinu.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Udruženja…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju zajedničke Prijave koncentracije privrednih subjekata JP “Elektroprivreda…

post-bars