Vrati se na vrh

12/03/2021

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 84. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 12.03.2021. godine, održana je 84. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje pо Zahtjevu za pokretanje postupka Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Ginekološke ordinacije Amira Frljak, Poliklinike doktor Nabil, i Poliklinike „Atrijum“ protiv Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kojim je utvrđeno da je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo propustivši da donese propise o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama kojima se utvrđuju vrsta, opseg i kvaliteta zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruža osiguranim osobama, naknade koje županijski zavod osiguranja plaća za pružanje ugovornih usluga, način obračunavanja i plaćanja usluga i druga uzajamna prava i obveze ugovorača, počinilo zabranjeni sporazum iz članka 4. stavak (1) pod b) i c) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je izrečena novčana kazna Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo u visini od 5.000 KM (pet tisuća konvertibilnih maraka) zbog kršenja odredbi iz članka 4. stavak (1) točka b) i c) Zakona o konkurenciji, sukladno sa člankom 48. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji.
Odbijen je Zahtjev navedenih gospodarskih subjekata, podnesen protiv Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke a) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.
Odbijen je Zahtjev navedenih gospodarskih subjekata, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga univerzalnog bankarstva u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta „MG MIND“ d.o.o. Mrkonjić Grad, kupovinom većine dionica gospodarskog subjekta „Nova banka“ a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskih subjekata: Bosanska knjiga d.o.o. Sarajevo, Nova Dječija knjiga d.o.o. Sarajevo i Sarajevo Publishing d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u smislu članka 10. stavak (2) točke b) i c) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA, Beograd-Palilula, Republika Srbija, fizičke osobe Petra Stepanovića, Beograd-Savski venac, Republika Srbija i fizičke osobe Dejana Čakajca, Beograd, Republika Srbija, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbija Zahtjev za prekid postupka gospodarskih subjekata United Media S.à.r.l., Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Sport Klub d.o.o., Sarajevo, koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, kao neutemeljen.
Zaključak o produljenju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka po Zahtjevu za pokretanje postupka od strane gospodarskog subjekta ,,MOZZART“ d.o.o. Banja Luka, protiv Ministarstva financija Republike Srpske, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke a) i b) Zakona o Konkurenciji.
Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane namjeravanih izmjena i dopuna Ugovora o partnerstvu u osiguranju koji je zaključen dana 30.09.2019. godine između gospodarskih subjekata „UniCredit Bank“ d.d. Mostar i „Triglav Osiguranje“ d.d. Sarajevo i namjeravanih izmjena i dopuna Sporazuma o zastupanju u osiguranju koji je zaključen dana 02.12.2019. godine između gospodarskih subjekata „UniCredit Bank“ a.d. Banja Luka i „Triglav Osiguranje“ d.d. Sarajevo.
Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu gospodarskog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo, protiv gospodarskog subjekata Telekom Srbija a.d., Takovska 2, Beograd, Republika Srbija i Javne medijske ustanove Radio Televizija Srbije, Beograd, Republika Srbija zbog sprječavanja, ograničavanja i narušavanja tržišne konkurencije, u smislu čl. 4. stav (1) toč. b) i d) i 10. stavak (2) tač. a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

R J E Š E NJ E po zahtjevu privrednih…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars