Vrati se na vrh

22/04/2021

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 86. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 22.04.2021. godine, održana je 86. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je utvrđeno da je gospodarski subjekt United Media S.à.r.l., Veliko Vojvodstvo Luksemburg, putem zastupnika gospodarskog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo zlouporabio vladajući položaj na tržištu Bosne i Hercegovine, u smislu članka 10. stavak (2) točka b) i c) Zakona o konkurenciji, odbijanjem poslovanja radi zaključenja ugovora o distribuciji za DTH sustav prijenosa sa gospodarskim subjektom Mtel a.d. Banja Luka.
Rješenjem je naloženo gospodarskom subjektu United Media S.à.r.l. putem zastupnika gospodarskog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo da u roku od 60 dana dostavi komercijalno-tehničku ponudu za distribuciju Sport Klub kanala za DTH sustav prijenosa gospodarskom subjektu Mtel a.d. Banja Luka.
Naloženo je gospodarskom subjektu United Media S.à.r.l., putem zastupnika gospodarskog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo da u roku od 60 dana dopuni Opće uvjete pružanja usluga, na način da jasno, transprentno, nediskriminirajuće definira način dostavljanja ponude i zaključenja ugovora za DTH sustav prijenosa.
Izrečena je novčana kazna gospodarskom subjektu United Media S.à.r.l., Veliko Vojvodstvo Luksemburg, zbog kršenja Zakona utvrđenog ovim Rješenja u visini od 250.000,00 KM, u smislu članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, koju je dužan platiti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ovog Rješenja.
Na 86. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH je također usvojen Srednjoročni program rada Vijeća ministara 2022-2024.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Mtel a.d.…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu privrednog…

post-bars