Vrati se na vrh

17/04/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 87. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 17.4.2014. godine, je održana 87. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se utvrđuje da Federalno ministarstvo zdravstva, Titova 9, 71000 Sarajevo, odredbama člana 10. Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenog pregleda lica pod zdravstvenim nadzorom (“Službene novine F BiH“, broj 20/08) spriječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu zdravstvenih pregleda lica koje podliježu zdravstvenom nadzoru prije zasnivanja radnog odnosa na području Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji. Federalno ministarstvo zdravstva je obavezno najkasnije u roku od 30 dana od prijema ovog Rješenja uskladi predmetni Pravilnik.

Nadalje, istim Rješenjem je utvrđeno da Federalno ministarstvo zdravstva odredbama člana 7. stav 1. alineja 5. Pravilnika o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH“, broj 69/12) spriječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu zdravstvenog nadzora nad zaposlenim licima na području Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Radi navedenih kršenja Zakona o konkurenciji izrečena je novčana kazna Federalnom ministarstvu zdravstva u visini od 29.000,00 KM.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo, Kurta Schorka 14., 71000 Sarajevo, podnesen protiv Općine Vogošća, Jošanička 80., 71320 Vogošća i privrednog subjekta „Vildan tours“ d.o.o. Sarajevo, Donji Hotanj 18., 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja, u smislu člana 4. stavak (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo, dana 24. septembra 2013. godine, Zahtjev za preispitivanje direktnog sporazuma zaključenog između Općine Vogošća i privrednog subjekta Vildan tours d.o.o. Sarajevo, podnesen od privrednog subjekta „Centrotrans- Eurolines“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije.

Konkurencijsko vijeće nije donijelo rješenje u roku iz člana 41. stav (1) Zakona o konkurenciji, u postupku pokrenutom po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Crumb group d.o.o. Bijeljina, Kneza Ive od Semberije 4, 76300 Bijeljina protiv privrednog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji, te se smatra privredni subjekt Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka svojim postupanjem ne zloupotrebljava svoj dominantni položaj na relevantnom tržištu.

Služba za odnose s javnošću

Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

R J EŠ E NJ E po Zahtjevu za pokretanje…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Općine Vogošća i…

post-bars