Vrati se na vrh

07/05/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 89. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 7.5.2014. godine, je održana 89. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta „Elektrokontakt SA“ d.o.o., Paromlinska 68, 71000 Sarajevo, protiv gospodarskog subjekta Javno preduzeće “Elektroprivreda BiH“ d.d., Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo i gospodarskog subjekta Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo „Eldis-tehnika“ d.o.o. Sarajevo, Blažujski drum bb, Ilidža, 71000 Sarajevo, za utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja, u smislu članka 10. stavak (2) točke a) i b) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Ovim Rješenjem je izvršena Presuda Suda Bosne i Hercegovine, od dana 29.1.2014. godine, kojom je Sud Bosne i Hercegovine uvažio Tužbu gospodarskog subjekta „Elektrokontakt SA“ d.o.o., i poništio Rješenje Konkurencijskog vijeća od dana 25.2.2011. godine, te naložio Konkurencijskom vijeću ponovno rješavanje predmeta.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na mjerodavnom tržištu distribucije radio i televizijskog programa na području Banja Luke i Laktaša, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka nad gospodarskim subjektom Elnet d.o.o. Laktaši, Karađorđeva bb, 78250 Laktaši, kupovinom većinskog udjela u temeljnom kapitalu.

Konkurencijsko vijeće je analizom podataka (posebice strukture mjerodavnog tržišta, tržišnih udjela sudionika koncentracije i konkurenata) utvrdilo da provođenje koncentracije ne može imati za posljedicu negativne učinke, koji mogu značajno narušiti učinkovitu tržišnu konkurenciju na mjerodavnom tržištu.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija, na mjerodavnom tržištu distribucije televizijskog programa i pružanja internet usluga, nastala sticanjem kontrole gospodarskog subjekta „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo nad gospodarskim subjektom „ART NET“ d.o.o. Kiseljak, Administrativni poslovni centar bb, 71250 Kiseljak, i gospodarskim subjektaom „VI-NET” d.o.o. Visoko Društvo za instalitranje distributivnih sistema, Burića 5, 71300 Visoko, kupovinom većinskog udjela u temeljnom kapitalu.

Konkurencijsko vijeće postupak ocjene predmetnih koncentracija je pokrenulo po službenoj dužnosti jer je analizom podataka i dokumentacije ocijenilo da postoji osnovana sumnja da predmetne koncentracije nisu prijavljenje Konkurencijskom vijeću u utvrđenom roku, u smislu članka 16. stavak (1) Zakona o konkurenciji, i da su provedene bez rješenja Konkurencijskog vijeća, u smislu članka 18. stavak (9) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da će doći do određenog povećanja udjela na mjerodavnim tržištu nakon provođenja koncentracija, ali smatra da neće doći do ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije na tim tržištima, jer su na tim mjerodavnim tržištima prisutni i drugi kabelski operatori, uključujući i javne operatore.

Radi nepodnošenja prijave koncentracije i provođenja navedenih koncentracije bez rješenja, izričena je novčana kazna privrednom subjektu „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 53.000,00.

Zaključak o obustavljanju postupka pokrenutog po Prijavi koncentracije gospodarskih subjekata „Opresa“d.d. Sarajevo Džemala Bijedića185, 71000 Sarajevo, „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo, Radenka Abazovića 1, 71000 Sarajevo, „Riva“ d.o.o. Tuzla, Muftije Efendije Kurta 1, Tuzla;„Riva“ d.o.o. Brčko, Braće Kobića 14, 76300 Brčko i „Riva Company“ d.o.o. Doboj, Dobojskih brigada bb, 74000 Doboj, radi odustajanja Podnositelja prijave.

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo dana 20.9.2013. godine Prijavu koncentracije gospodarskog subjekta „Opresa“d.d. Sarajevo, kojom namjerava, zajedno sa gospodarskim subjektima „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo, „Riva“ d.o.o. Tuzla, „Riva“ d.o.o. Brčko, i „Riva Company“ d.o.o. Doboj, utemeljiti novi gospodarski subjekt putem zajedničkog ulaganja na dugoročnoj osnovi.
Služba za odnose s javnošću

Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o koncentraciji privrednog…

post-bars