Vrati se na vrh

29/05/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 91. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 29.5.2014. godine, je održana 91. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu životnog i neživotnog osiguranja u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Dioničko društvo Adris Grupa, Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, Republika Hrvatska, nad gospodarskim subjektom Croatia osiguranje, Miramarska 22, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, kupovinom većinskog udjela /dionica.

Predmetna koncentracija na tržištu Bosne i Hercegovine se ostvaruje preko povezanog gospodarskog subjekta Croatia osiguranje d.d. Ljubuški, Nikole Kordića bb, 88320 Ljubuški, koji ima registrirane djelatnosti – pružanje usluga životnog i neživotnog osiguranja.

Imajući u vidu da se djelatnosti sudionika koncentracije ne preklapaju na tržištu Bosne i Hercegovine, a da gospodarski subjekt Croatia osiguranje, nad kojim se stječe kontrola, obavlja usluge životnog i neživotnog osiguranja, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo kao mjerodavno tržištem – pružanje usluga životnog i neživotnog osiguranja u Bosni i Hercegovini.

Konkurencijsko vijeće analizom mjerodavnog tržišta je ocijenilo da nakon provođenja predmete koncentracije neće doći do sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije od gospodarskog subjekta Adris Grupa.

Rješenje – smatra se da gospodarski subjekt Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, Kralja Petra Karađorđevića 61-a, 78000 Banja Luka, sukladno članku 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji, ne zlouporabljuje vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, u smislu članka 10. stavak (2) istoga Zakona.

Ovim Rješenjem je izvršena Presuda Suda Bosne i Hercegovine, od dana 10.10.2013. godine, kojom je Sud Bosne i Hercegovine uvažio Tužbu gospodarskog subjekta Crumb group d.o.o. Bijeljina, Kneza Ive od Semberije 4, 78300 Bijeljina, i poništio Rješenje Konkurencijskog vijeća od dana 12.10.2011. godine, te naložio Konkurencijskom vijeću ponovno rješavanje predmeta.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta MIH Internet Europe B.V., Taurusavenue 105, 2132LS Hoofddorp, Kraljevina Nizozemska i gospodarskog subjekta “PIK“ Društvo s ograničenom odgovornošću za računarske usluge, marketing i dizajn konsalting d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, radi neispunjavanja uvjeta, iz članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće u postupku je utvrdilo da su sudionici predmetne koncentracije ispunili uvjet ukupnog godišnjeg prihoda na svjetskom tržištu, u smislu članka 14. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji, ali nisu ispunili uvjet ukupnog godišnjeg prihoda i udjela na mjerodavnom tržištu u Bosni i Hercegovini (online i offline oglašavanje i mali oglasi), u smislu članka 14. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se obustavlja postupak pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskih subjekata RTV Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, RTV Republike Srpske, Trg Republike Srpske 9, 78000 Banja Luka i RTV Federacije Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, protiv Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo radi odustajanja Podnositelja zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva u Zahtjevu za pokretanje postupka navode da odredbe Kodeksa o izmjeni kodeksa o komercijalnim komunikacijama („Službeni glasnik BiH“ broj 78/13) donesene od Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predstavljaju zabranjeni sporazum u smislu članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je obaviješteno dana 25.4.2014. godine da Podnositelji zahtjeva odustaju od daljnjeg vođenja postupka, budući da su ispunjeni njihovi zahtjevi objavom Kodeksa o izmjeni kodeksa o komercijalnim komunikacijama (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/14).

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta „Ljaljić turs“ d.o.o. Čelić, Ekrema Agića 113., 75246 Čelić protiv Općine Čelić, Alije Izetbegovića 60-2, 75246 Čelić i gospodarskog subjekta „Malikić turs“ d.o.o. Humci, Čelić, Denisa Eminovca 36., 75246 Čelić, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje na Zahtjev za davanje mišljena Regulatorne agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo na Nacrt Pravila o pružanju javnih mobilnih telefonskih usluga.

Odredbe Nacrta Pravila o pružanju javnih mobilnih telefonskih usluga se primjenjuju na operatore virtuelne mobilne mreže (MVNO) i ne primjenjuju se na pravna osobe kojima je Regulatorne agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, dodijelila dozvolu za pružanje GSM usluga ili dozvolu za pružanje mobilnih usluga na univerzalnim mobilnim telekomunikacijskim sustavima (UMTS).

 

Služba za odnose s javnošću

  Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

З А К Љ У Ч А К Пријава концентрације…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta Adris Grupa d.d.…

post-bars