Vrati se na vrh

15/09/2017

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

U Sarajevu održan seminar RCC-a pod nazivom
“Competition Assessment of Laws and Regulations”

U SARAJEVU je u periodu od 12. do 14. rujna 2017. godine uspješno realiziran međunarodni seminar iz oblasti konkurencijskog prava i politike pod nazivom “Competition Assessment of Laws and Regulations”. Pokrovitelj seminara je OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) sa sjedištem u Parizu, Francuska, odnosno njegov ogranak RCC (Regional Center for Competition) sa sjedištem u Budimpešti, Mađarska, a u suradnji sa Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom sudjelovali su predstavnici 15 zemalja i to: Albanije, Armenije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Bugarske, Hrvatske, Kazahstana, Kirgistana, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Ruske Federacije, Srbije i Ukrajine.
Na seminaru je detaljno obrađena tema ocjene konkurencije u zakonu i podzakonskim propisima u kontekstu međunarodnih standarda, te Zakona o konkurenciji Bosne i Hercegovine i mjerodavnih podzakonskih akata.
Seminar je otvorio Predsjednik Konkurencijskog vijeća BiH g. Ivo Jerkić nakon čega su uslijedila stručna predavanja i diskusije. Panelisti na seminaru su bili prominentni stručnjaci sa višedecenijskim iskustvom u oblasti konkurencijskog prava i to: gđa Sabine Ziegelski, OECD, Francuska, g. Michael Saller, OECD Mexico, gđa Lefkothea Nteka, Komisija za zaštitu konkurencije Grčke, gđa Jurate Soviene, Tijelo za zaštitu konkurencije Litvanije, te g. Renatto Ferrandi, Tijelo za zaštitu konkurencije Italije. Svoj doprinos seminaru su dali i službenici Konkurencijskog vijeća u smislu prezentacija iz svoje prakse, ali i aktivnog sudjelovanja.

Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća BiH

Prethodni

PRESS RELEASE 9th SESSION OF THE COMPETITION COUNCIL OF BiH

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars