Vrati se na vrh

04/10/2021

S A O P Ć E N J E 93. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

u Sarajevu, 04.10.2021. godine, održana je 93. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se odobrava povrat novčanih sredstava privrednom subjektu „Telemach d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, uplaćenih na ime troškova postupka privrednom subjektu „BABIĆ“ d.o.o. Jablanica, Bosna i Hercegovina. Povrat novčanih sredstava se odobrava zbog poništenja Rješenja Konkurencijskog vijeća broj: UP-03-26-3-011-89/17 od 23.01.2020 godine.

Zaključak kojim je odbačen Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta “Mozzart d.o.o.” Banja Luka, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Republike Srpske, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu člana 10. Zakona o konkurenciji, zbog stvarne nenadležnosti.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta „Allied Beverages Adriatic d.o.o.“ Beograd, Srbija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak po Rješenju Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH broj: UP2ŽV-07-311/21 od 16.09.2021. godine, na osnovu kojeg će se u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objaviti Zaključak o obustavljanju postupka broj: UP-04-26-1-032-10/18 od 31.01.2019. godine u skladu sa odredbama člana 44. Zakona o konkurenciji, bez zatamnjivanja podataka. Isti Zaključak će se dostaviti privrednom subjektu „Telemach d.o.o.” Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednog subjekta „Penny Plus d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv „KJKP RAD“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav (2) tačka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „Banka Poštanska štedionica a.d.“ Beograd, Srbija, o obavezi podnošenja prijave koncentracije, u skladu sa članom 25. stav (1) tačka f) Zakona o konkurenciji, a u vezi sa namjerom kupovine 100 % akcija Komercijalne banke a.d. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, od strane Banka Poštanska štedionica a.d. kao kupca.
Mišljenjem Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je konstatovalo da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, odnosno da ne postoji obaveza prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu DERK u vezi usaglašenosti Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge, sa Zakonom o konkurenciji.
Konkurencijsko vijeće je u Mišljenju ocijenilo da Nacrt odluke ne sadrži odredbe koje mogu sprječavati, ograničavati ili narušavati tržišnu konkurenciju, te je isti usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU I KONKURENCIJSKOG…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih…

post-bars