Vrati se na vrh

15/02/2022

S A O P Ć E N J E u Sarajevu, 05.01.2022. godine, održana je 98. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

Sarajevo, 15. 02. 2022. godine

S A O P Ć E N J E

u Sarajevu, 05.01.2022. godine, održana je 98. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja u postupku pokrenutom Zaključkom broj: UP-02-26-3-009-12/21, po Zahtjevu privrednog subjekta “Telekom Srbija” a.d. Beograd, Srbija, protiv privrednih subjekata “United media S.a.r.l.” Luksemburg, “Direct Media Komunikacije” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Nova BH” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Rješenje kojim se kao neosnovan odbija Zahtjev privrednog subjekta „Mušinbegović Gradnja” d.o.o. Visoko, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv privrednih subjekata „Ado-Trans” d.o.o. Visoko, Bosna i Hercegovina, „Braća Mujić Export-Import” d.o.o. Ilidža, Bosna i Hercegovina i „Beton Fresh” d.o.o. Ilidža, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se, odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta „Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti Zaključkom broj: UP-01-26-2-015-2/21, protiv privrednog subjekta „Javno Poduzeće Komunalno“ d.o.o. Žepče, Bosna i Hercegovina.

Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja u postupku pokrenutom Zaključkom broj: UP-04-26-2-014-6/21, po Zahtjevu privrednog subjekta „Telemach BH“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv privrednih subjekata “Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, „Logosoft“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, „Blicnet“ d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina, „Telrad Net“ d.o.o Bijeljina, Bosna i Hercegovina i „Elta Kabel“ d.o.o. Doboj, Bosna i Hercegovina.

Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja u postupku pokrenutom Zaključkom broj: UP – 03-26-2-019-8/21 od 04.10.2021. godine, po Zahtjevu privrednog subjekta „Penny Plus“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „RAD“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

Potpisan Memorandum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici…

Sljedeći

UPUTSTVO o načinu prikupljanja podataka provođenjem radnje neposrednog uvida

post-bars