Vrati se na vrh

18/08/2022

PRIOPĆENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

Dana 28.07.2022. godine na 54. sjednici Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine usvojeno je  Rješenje o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vijeća BiH kojim se Nebojša Popić imenuje za predsjednika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine počev od 01.06.2022. godine.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Rješenje po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta „Sisecam Chemicals, USA,…

Sljedeći

Plan javnih nabavki kapitalnih izdataka za 2022. godinu

post-bars