Vrati se na vrh

SAOPĆENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 17.05.2021. godine na 87. sjednici, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je usvojilo prijedlog Rješenja o imenovanju dr. Amira Karalića za predsjednika Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, što je i potvrđeno 26.05.2021. godine na 38. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvajanjem Rješenja o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vijeća BiH.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

RJEŠENJE pо Zahtjevu privrednog subjekta „MOZZART” d.o.o. Banja Luka protiv…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Ministarstva…

post-bars