Vrati se na vrh

10/11/2016

SAOPĆENJE ZA JAVNOST SA 135. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BiH

 

U Sarajevu, 10.11.2016. godine, održana je 135. (stotinutridesetpeta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno slijedeće:

Rješenje kojim se smatra da privredni subjekt Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljava dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) tačke b), c) i d) istog Zakona.

Zaključak kojim se pokreće postupak po zajedničkom Zahtjevu privrednih subjekata Privatna zdravstvena ustanova Apoteka „Ibn-Sina“ Tuzla i Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke b) i e) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbijen Zahtjev za povrat administrativne takse u iznosu od 1.000,00 KM podnesen od strane privrednog subjekta Nobel Ilac – Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo.

Zaključak kojim je kao neosnovan odbijen Zahtjev od strane privrednog subjekta Crumb group d.o.o. Bijeljina za oslobađanje od administrativne takse u iznosu od 1.500,00 KM na rješenje na osnovu posebnog zahtjeva kojim se ocjenjuje da privredni subjekt Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka ne zloupotrebljava dominantan položaj na relevantnom tržištu u smislu člana 11. stav (3) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine po Zaključku o pokretanju postupka radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja za dodatna 3 (tri) mjeseca. Predmetni Zaključak o pokretanju postupka je pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Global Internet“ d.o.o. Novi Travnik, protiv privrednog subjekta „HD-WIN“ d.o.o. Beograd, Republika Srbija radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja, iz člana 10. stav (2) tačke a) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta „Telekomunikacije Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo prema kojem nisu ispunjeni uslovi iz člana 12. stav (1) Zakona, te u tom smislu ne postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije.
Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine prema kojem je odredba člana 12. Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu kojim se reguliše prihvat i otprema putnika na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima usaglašena je sa odredbama Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po zahtjevu Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine prema kojem su odredbe Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje usaglašene sa odredbama Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu „AREX GROUP“ d.o.o Brčko Distrikt podensen Konkurencijskom vijeću dana 10. oktobra 2016. godine za davanje mišljenja u vezi sa postojanjem obaveze podnošenja prijave koncentracije učesnika na tržištu Bosne i Hercegovine.
Predsjednica Konkurencijskog vijeća
mr. Arijana Regoda Dražić

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву привредног…

Sljedeći

М И Ш Љ Е Њ Е „Ибрахимовић&Цо“ д.о.о.

post-bars