Vrati se na vrh

04/05/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 1. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 04.05.2017. godine, održana je 1. (prva) konstituirajuća sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno slijedeće:
Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vijeća BiH kojom je g. Ivo Jerkić predložen za predsjednika Konkurencijskog vijeća BiH na period od godinu dana. Ista je upućena na dalju proceduru imenovanja pred Vijeće ministara BiH.
Pravilnik o internim procedurama i načinu potpisivanja finansijske dokumentacije.
Prijedlog rješenja o određivanju signature, dostavljanju pošte u rad i načinu potpisivanja akata.
Prijedlog akcionog plana srednjoročnog programa rada Vijeća ministara (2018-2020).
Zaključak kojim se odbija Zahtjev za donošenje dopunskog rješenja privrednog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

ZAKLJUČAK kojim se odbija Zahtjev za donošenje dopunskog rješenja privrednog…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars