Vrati se na vrh

18/12/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 102. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, dana 18.12.2014. godine, održana je 102. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije privrednih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „VRBASKA KABLOVSKA TELEVIZIJA NETWORK“ d.o.o. Bugojno, u smislu člana 17. i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja u postupku broj: 06-26-2-012-5-II/14 od 25.9.2014 . godine, koji se vodi između privrednog subjekta “Telemach” d.o.o. Sarajevo i BH Telecom d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja kršenja člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja u postupku broj: 05-26-2-013-5-II/13 od 25.9.2014., u postupku koji se vodi između privrednog subjekta “Telemach” d.o.o. Sarajevo i “HD Win” d.o.o. Beograd, Srbija, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) tačke a) i c) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta Fabrika mineralne vode i bezalkoholnih pića “Vitinka” a.d., Kozluk, u vezi postojanja obaveze podnošenja prijave koncentracije.

 

Služba za odnose s javnošću

Kabinet Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Пресуда Суда БиХ по Рјешењу број: 02-26-3-18-157-II/12 од 20.11.2013. године…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 06-26-3-04-46-II/12 od 07.08.2012. godine…

post-bars