Vrati se na vrh

09/06/2015

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 105. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 09.06.2015. godine, održana je 105. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je, između ostalog, usvojeno:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na relevantnom tržištu prodaje stočne hrane u Bosni i Hercegovini sticanjem kontrole privrednog subjekta “SHV Investments Ltd” Ujedinjeno kraljevstvo nad privrednim subjektom “Nutreco N.V.” Kraljevina Holandija.

Nakon procjene i analize relevantnih podataka, Konkurencijsko vijeće je u postupku donošenja Rješenja ocijenilo da provođenje ove koncentracije neće sprječavati, ograničavati niti narušavati tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu prodaje stočne hrane u Bosni i Hercegovini, te je odlučilo kako je iznad navedeno.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini osnivanjem privrednog subjekta za upravljanje ambalažnim otpadom, zajedničkim ulaganjem privrednog subjekta „VITINKA“ a.d. Kozluk, i privrednog subjekta „BANJALUČKA PIVARA“ a.d. Banja Luka na relevantnom tržištu upravljanja ambalažnim otpadom.

Nakon što je izvršena analiza i ocjena svih relevantnih podataka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da provođenje predmetne koncentracije neće voditi ka sprječavanju, ograničvanju niti narušavanju tržišne konkurencije u BiH. U tom smislu su utvrđene i određene prednosti koje proizilaze iz ove koncentracije, a, između ostalih, to su: očuvanje prirodnih resursa, zaštita životne sredine i zdravlja ljudi, razvoj savremenih tehnologija proizvodnje ambalaže, uspostavljanje optimalnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom itd.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo, u privrednom subjektu „Investiciono – komercijalna Banka“ d.d. Zenica, na tržištu univerzalnog bankarstva u Federaciji Bosne i Hercegovina kupovinom većinskog dioničkog udjela.

Obzirom na činjenicu da privredni subjekti „IK Banka“ i „Moja Banka“ djeluju samo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, relevantno tržište u geografskom smislu je Federacija Bosne i Hercegovine, dok relevantno tržište predmetne koncentracije predstavlja pružanje usluga na tržištu univerzalnog bankarstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon provedene analize i ocjene relevantnih podataka, Konkurencijsko vijeće je, u skladu sa članom 17. Zakona o konkurenciji, utvrdilo da provođenje predmetne koncentracije neće dovesti do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantne pozicije učesnika koncentracije, jer nakon provođenja iste privredni subjekt „ASA FINANCE“ zajedno sa povezanim privrednim subjektom „Moja Banka“ neće imati značajan tržišni udio na relevantnom tržištu.

Rješenje kojim je utvrđeno da privredni subjekt HD-WIN d.o.o., Beograd, Republika Srbija, u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljava dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) a) i c) Zakona.

Rješenje o dopuštenosti koncentracije na tržištu prodaje štampe (dnevnih novina, sedmičnih, periodičnih izdanja) u Bosni i Hercegovini koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta „Opresa“ d.d. Sarajevo kupovinom većinskog dioničkog udjela u privrednom subjektu IPress d.o.o. Široki Brijeg.

Mišljenje prema kojem je Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača usaglašen sa odredbama Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars