Vrati se na vrh

11/10/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 11. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 11.10.2017. godine, održana je 11. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Zaključak kojim se odbacuje Zahtjev za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona Sarajevo, protiv Skupštine Kantona Sarjevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, zbog stvarne nenadležnosti.
Zaključak o odbacivanju Prijava koncentracije privrednih subjekata Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar, radi nepostojanja koncentracije, u smislu člana 12. Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu podnesenom od strane privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo protiv „BH Telecom“ d.d. Sarajevo radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji, na tržištu veleprodajnog fizičkog pristupa mrežnoj infrastrukturi BH Telecoma.
Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu za pokretanjem postupka podnesenom od strane privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji i člana 9. stav (1) tačke a), b), c), e) i g) Odluke o definisanju kategorije dominantnog položaja.
Zaključak o pokretanju postupka pо zahtjevu privrednog subjekta Hering d.d. Široki Brijeg, podnesenom dana 10.07.2017. godine protiv Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, radi utvrđivanja postojanja povrede iz člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu privrednog subjekta Ekopak – Društvo za postupanjem ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, radi donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju amabalažom i amabalažnim otpadom („Službene novine FBiH“ broj 103/16), u smislu člana 4. stav (1) pod b), d) i e) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o odbacivanju prijave koncentracije privrednog subjekta „Phoenix Parent Holdings Inc“ , c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc., Delaware, 19808, Sjedinjene Američke Države, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta Bingo d.o.o., Tuzla, u vezi postojanja obaveze podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta Bingo d.o.o., Tuzla, za davanje mišljenja u vezi postojanjа obaveze podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje prema kojem Pravilnik o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajlištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području Grada Zenica, nije usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

 

Predsjednik
Ivo Jerkić

Prethodni

ЗАКЉУЧАК о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Phoenix Parent Holdings…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona…

post-bars