Vrati se na vrh

24/01/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 138.  SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 24.01.2017. godine, održana je 138. (stotinutridesetosma) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo protiv privrednih subjekata „Tibra – Pacific“ d.o.o. Kiseljak, „Nova Otoka“ d.o.o. Kiseljak, „BH Telecom“ d.d. Sarajevo i „Logosoft“ d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke b) i d) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabavke BiH kojim se traži ocjena da li je tržište električne energije u Bosni i Hercegovini otvoreno za konkurenciju.

 Mišljenje po Zahtjevu Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo kojim se traži ocjena da li je tržište električne energije u Bosni i Hercegovini otvoreno za konkurenciju.

Mišljenje po Zahtjevu Državne regulatorne komisije za električnu energiju o saglasnosti Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, rad nezavisnog operatera sistema i pomoćne usluge  sa Zakonom o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine kojim se traži mišljenje o usaglašenosti sa Zakonom o konkurenciji Prijedloga Analize tržišta završavanja poziva u individualne mobilne mreže, veleprodajni nivo, a u vezi sa definiranjem relevantnog tržišta i procjenom značajne tržišne snage operatora na relevantnom veleprodajnom tržištu.

Na 138. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH su također usvojeni Prijedlog Izvještaja o radu Konkurencijskog vijeća BiH za 2016. godinu te Strategija upravljanja rizicima.

 

Konkurencijsko vijeće 

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву Јавног…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu Agencije…

post-bars