Vrati se na vrh

28/02/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 20. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 28.02.2018. godine, održana je 20. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je odbijen se Zahtjev privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv privrednog subjekta „BABIĆ“ d.o.o. Jablanica i privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d., Sarajevo, radi postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka b) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja nastaje na relevantnom tržištu pružanja usluga gradnje puteva i autoputeva u oblasti niskogradnje u Republici Srpskoj, kojom privredni subjekt “Kozaraputevi” d.o.o. Banja Luka, stiče 100% udjela u privrednom subjektu “Bijeljina put” d.o.o. Bijeljina.
Rješenje kojim je utvrđeno da Grad Zenica odredbama člana 14. stav (3) Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem i odredbama člana 65. stav (6), člana 65. stav (7) i člana 68 stav (1) Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne nergije iz vrelovodne mreže (“Sužbene novine Općine Zenica” broj 7/02 i 6/13) sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu reguliсanja prava na ustupanje isporuke toplotne energije u gradu Zenica, zaključivanjem takvih sporazuma kojima se druga strana uslovljava da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi sa predmetom sporazuma, i isti predstavlja zabranjeni sporazm iz odredbi člana 4 stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji.
Također, smatraju se ništavim (ex lege) posebno odredbe odredbe člana 14. stav (3) Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem i odredbe člana 65. stav (6) člana 65 stav (7) i člana 68 stav (1) Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne enrgije iz vrelovondne mreže („Službene novine Opštine Zenica” broj: 7/02 i 6/13), u skladu sa odredbama člana 4. stav (2) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je naloženo Gradu Zenica da odmah, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema ovog Rješenja, uskladi odredbe člana 14. stav (3) važeće Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem i odredbe člana 65. stav (6) , člana 65. stav (7) i člana 68. stav (1) Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže („Službene novine Opštine Zenica” broj: 7/02 i 6/13), sa Zakonom o konkurenciji, te da u ostavljenom roku dostave dokaze o izvršenju istih.
Rješenjem je izrečena novčana kazna Gradu Zenica, zbog kršenja odredbi člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji, utvrđenog u tački 1. ovog Rješenja, u visini od 80.727,30 KM (osamdesethiljadasedamstotinadvadesetsedam i 30/100), u smislu člana 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je utvrđeno da je Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o., zloupotrijebio dominantan položaj odredbama člana 4. stav (1) i člana 7. stav (1) Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj: 16090/17 od 10.10.2017. godine uslovljavanjem da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi nemaju veze sa predmetom sporazuma, u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji.
Smatraju se ništavim (ex lege) posebno odredbe člana člana 4. stav 1. i člana 7. stav 1. Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj: 16090/17 od 10.10.2017. godine u u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je naloženo Javnom preduzeće „Grijanje“ d.o.o. da odmah, odnosno u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema ovog Rješenja uskladi posebno odredbe člana 4. stav (1) i člana 7. stav (1) Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj 16090/17 od 10.10.2017. godine, sa Zakonom o konkurenciji te da u ostavljenom roku dostavi dokaze o izvršenju istih.
Rješenjem je izrečena novčana kazna Javnom preduzeće „Grijanje“ d.o.o., zbog kršenja odredbi iz člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji u visini od 16.830,434 KM (šesnaesthiljadaosamstotinatrideset i 434/100 KM) u skladu sa odredbom člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo za provođenje vještačenja u predmetu pokrenutom po Zahtjevu privrednog subjekta “Telemach d.o.o.” protiv privrednog subjekra “BH Telecom d.d.” Sarajevo radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednog subjekta “Coca-Cola HBC Srbija” d.o.o. Zemun radi pojedinačnog izuzeća od zabrane Sporazuma o ograničenjima prodavca i dioničara u vezi sa Sporazumom o kupovini robne marke između privrednih subjekata “Coca – Cola HBC Srbija” d.o.o. Zemun i “MB IMPEKS” d.o.o. Banja Luka.
Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupu koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka koji je pokrenut po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije “Toplane- Sarajevo” d.o.o. Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke b) i d) Zakona o konkurenciji i protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka b) i e) Zakona o konkurenciji.
Predsjednik

Ivo Jerkić

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zaključku o…

Sljedeći

Okrugli sto za sudije Upravnog odjeljenja Suda BiH, na temu…

post-bars