Vrati se na vrh

07/06/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 30. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 07.06.2018. godine, održana je 30. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je utvrđeno da je privredni subjekt Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, zloupotrijebilo dominantan položaj na tržištu isporuke toplotne energije u Kantonu Sarajevo, primjenom odredbi Tarifnog sistema KJKP „Toplane –Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije („Službene novine KS“ broj 34/16) koje se odnose na plaćanje fiksnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sistema, što predstavlja uvjetovanje drugoj strani da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, te ograničavanje tržišta na štetu potrošača, u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačke b) i d) Zakona o konkurenciji. Rješenjem je naloženo privrednom subjektu Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema Rješenja uskladi odredbe Tarifnog sistema KJKP „Toplane –Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije („Službene novine KS“ broj 34/16), koje se odnose na plaćanje fiksnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sistema, na način da prestane sa naplatom istih, te da dostavi dokaze o izvršenju. Također je izričena novčana kazna privrednom subjektu Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, zbog kršenja odredbi iz člana 10. stav (2) tačke b) i d) Zakona o konkurenciji, utvrđene u tački 1. ovog Rješenja, u visini od 54.000 KM (slovima: pedeset i četiri hiljade konvertibilnih maraka). Rješenjem je još utvrđeno da Vlada Kantona Sarajevo, donošenjem Odluke o usvajanju tarifnog sistema davatelja usluge KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo („Službene novine KS“ broj 34/16), u dijelu koji se odnosi na primjenu odredbi Tarifnog sistema KJKP „Toplane –Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije, kojim se vrši naplata fiksnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sistema, počinila zabranjeni sporazum, u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i e) Zаkоnа о konkurenciji. Rješenjem je utvrđeno da je Odluka o usvajanju tarifnog sistema davatelja usluge KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo („Službene novine KS“ broj 34/16), u dijelu koji se odnosi na primjenu odredbi Tarifnog sistema KJKP „Toplane –Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije, kojim se vrši naplata fiksnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sistema, u skladu sa članom 4. stav (2) Zakona o konkurenciji ništavna. Rješenjem je naloženo Vladi Kantona Sarajevo da u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema Rješenja, usvoji izmjenjeni tekst Tarifnog sistema KJKP „Toplane –Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije („Službene novine KS“ broj 34/16), u dijelu koji se odnose na plaćanje fiksnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sistema, na način da se prestane sa naplatom istih, te da dostavi dokaze o izvršenju. Također, rješenjem je izrična novčana kazna Vladi Kantona Sarajevo, zbog kršenja odredbi iz člana 4. stav (1) tačke b) i e) Zakona o konkurenciji, utvrđene u tački 4. ovog Rješenja, u visini od 150.000 KM (stotinu i pedeset hiljada konvertibilnih maraka), koju je dužna platititi u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema ovog Rješenja.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta Hering d.d. Široki Brijeg, podnesen protiv Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. Rješenjem je odbijen prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od strane privrednog subjekta Hering d.d. Široki Brijeg, kao neosnovan. Također je odbijen zahtjev privrednog subjekta Hering d.d. Široki Brijeg, za naknadom troškova postupka, kao neosnovan.
Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, kojim se traži mišljenje o određivanju tržišnog učešća privrednih subjekata u procesima analize relevantnog tržišta u slučaju povezanih društava.

Zaključak kojim je odbačena zajednička prijava koncentracije privrednog subjekta Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće d.d. Trebinje i drugi radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Novartis BA d.o.o. Sarajevo, protiv Federalnog ministarstva zdravstva radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je pokrenut postupak za ocjenu koncentracije u smislu članova 17. i 18. Zakona o konkurenciji koja će nastati stjecanjem pojedinačne kontrole privrednog subjektа Knauf International GmbH, Iphofen, Njemačka nad dijelom poslovanja privrednog subjekta Armstrong World Industries, Lancaster, Pensilvanija, SAD, u EMEA i Pacifičkoj regiji.
Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednog subjekta Pobjeda Technology d.d. Goražde, protiv privrednog subjekta Igman d.d. Konjic i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine radi preispitivanja njihovog djelovanja i ocjene usklađenosti sa odredbama Zakona o konkurenciji.

Zaključak o vještačenju kojim se određuje stalni sudski vještak balističke struke, za izvođenje dokaza balističkim vještačenjem u postupku po zahtjevu privrednog subjekta Pobjeda Technology d.d. Goražde, protiv privrednog subjekta Igman d.d. Konjic, i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radi preispitivanja njihovog djelovanja i ocjene usklađenosti sa odredbama Zakona o konkurenciji.
Zaključak o vještačenju kojim se određuje, stalni sudski vještak ekonomske struke, za izvođenje dokaza putem finansijskog vještačenja u postupku po zahtjevu privrednog subjekta Pobjeda Technology d.d. Goražde, protiv privrednog subjekta Igman d.d. Konjic, i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radi preispitivanja njihovog djelovanja i ocjene usklađenosti sa odredbama Zakona o konkurenciji.

Predsjednica
Adisa Begić

Prethodni

Aneks II Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki kapitalnih izdataka…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 31. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars