Vrati se na vrh

18/10/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 39. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 18.10.2018. godine, održana je 39. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a.d. Trebinje, kojom gospodarski subjekat Elektroprivreda Republike Srpske namjerava započeti suradnju sa gospodarskim subjektom a.d. “Podolski Mašinostroitelnij Zavod”, Podloski, Ruska Federacija, radi nepostojanja konecentracije u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije podnesena od strane gospodarskog subjekta Trend d.o.o. Bratunac u kojoj je iskazana namjera stjecanja kontrole preuzimanjem
većinskog dijela dionica gospodarskog subjekta Kamenolomi a.d. Zvornik, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta “G-Petrol” d.o.o. Sarajevo radi nepostojanja koncentracije u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskih subjekata “AS Holding” d.o.o. Jelah-Tešanj i Zenička Industrija Mlijeka d.d. Zenica radi nepostojanja obveze prijave koncentracije, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se proširuje Zaključak o pokretanju postupka, pokrenut po Zahtjevu gospodarskog subjekta Europronet Bosnia d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d., radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2) točke a) Zakona o konkurenciji na točke b), c) i d) članka 10. stavak 2) Zakona o konkurenciji, a po zahtjevu gospodarskog subjekta Europronet Bosnia d.o.o. Sarajevo.

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona o usklađenosti “Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije” sa Zakonom o konkurenciji.

 

Predsjednica
Adisa Begić

Prethodni

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta”G-Petrol” d.o.o. Sarajevo

Sljedeći

Obavještenje o stupanju na snagu ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI…

post-bars