Vrati se na vrh

27/08/2018

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 43. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 27.12.2018. godine, održana je 43. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta Seta Subco d.o.o. Banja Luka, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačen Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta Hering d.d. za projektiranje i graditeljstvo, Široki Brijeg protiv JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji zbog stvarne nenadležnosti.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Athabasca Investment d.o.o. Tomislavgrad, Malog Marijana bb, 80240 Tomislavgrad za davanje mišljenja u pogledu obaveze prijave koncentracije i datuma nastanka iste.

 

Predsjednica

Adisa Begić

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

Sljedeći

O B A V I J E S T o…

post-bars